Uutislistaukseen

Ilmoittautuminen rippikouluun 2023 on alkanut

Uusi rippikoulukausi on alkamassa. Ilmoittautuminen vuoden 2023 rippikouluihin on käynnissä. Tarjolla on erityyppisiä ryhmiä, valita voi  päivärippikoulun, perinteisen leiririppikoulun, herätysliikkeen tai järjestön rippikoulun, erityisrippikoulun tai aikuisrippikoulun.

risti Ruonalla.jpg

Risti on elämän merkki.

Rippikoulun suosio on edelleen suuri, sillä lähes kaikki kirkon jäsenet sen käyvät ja usein myös kirkkoon kuulumattomat haluavat osallistua. Rippikoulu on kirkon oma koulu, jokaisen kristityn peruskurssi. Sen tavoitteena on vahvistaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa elämään kristittynä tässä maailmassa.

Opiskelu rippikoulussa on monimuotoista, keskustelevaa ja toiminnallista. Kannuksen seurakunta lahjoittaa jokaiselle rippikoululaiselle Raamatun ja Virsikirjan, jonka liitteenä on myös Katekismus.

Tästä linkistä pääset ilmoittautumislomakkeelle.

Vuoden 2023 rippikoululaisille on tarjolla kuusi erilaista ryhmää. Päivärippileiri (R1) kestää sunnuntaista perjantaihin, mutta yöt vietetään kotona. Hinta on 70 €. Leiririppikoulut (R2 ja R3) kestävät sunnutaista perjantihin, hinta on 90 €. Niille, jotka eivät ole Kannuksen seurakunnan jäseniä, päiväleirin hinta on 90 € ja rippileirin hinta 110 €. Leirimaksuihin voi tarvittaessa anoa huojennusta.

Herätysliikkeen tai muun järjestön rippikoulun käyvät ilmoittautuvat omaan ryhmäänsä (R4), mutta heitäkin koskevat kotiseurakuntaan tutustumisen osuudet.

Erityisrippikouluun (R5) ei ilmoittauduta tällä lomakkeella, vaan ottamalla yhteyttä diakoni Ulla-Maija Karvoseen 044 2824514 tai kehitysvammaistyön pastori Marja-Liisa Latvataloon 0400 167 509.

Aikuisrippikoulun (R6) voi käydä, jos rippikoulu syystä tai toisesta jäi nuorena käymättä. Aikuisrippikoulun voi käydä joko yksityisesti tai pienryhmässä. 

2.11.2022 23.41