Kannuksen kirkon peruskorjausremontin kyselylomake

Tällä lomakkeella voit esittää toiveita, ideoita ja ajatuksia Kannuksen kirkon peruskorjausremontista. Hyödymme palautteen kirkon remontin suunnittelussa. 

Kannuksen kirkon peruskorjaus

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihe suoritetaan pää- ja arkkitehtisuunnittelijan vetämänä aikavälillä 1.8.2022–30.11.2023. 

Hankkeen toteutussuunnittelu ajoittuu aikavälille 1.4.2024–15.11.2024. 

Rakentamisen valmistelu tapahtuu pääosin joulukuussa 2024–maaliskuussa 2025 ja toteutus pääosin vuoden 2025 lämpimänä vuodenaikana (huhtikuu-marraskuu 2025).

Voit esittää tässä toiveita, ajatuksia ja ideoita kirkon peruskorjauksesta.