Seurakunnan asioista päätetään demokraattisesti

Seurakunta koostuu sen jäsenistä. Jokainen Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluva henkilö kuuluu oman asuinpaikkansa seurakuntaan. Vaikka kirkkoherra ja muut seurakunnan työntekijät ovat toki merkittävässä roolissa seurakunnan perustehtävän toteuttamisessa, on seurakuntalaisilla suuri vastuu. Päätöksiä tehdään yhdessä harkiten ja demokraattisesti.

Seurakunnan päättävät elimet ovat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Jokainen yli 16-vuotias seurakunnan jäsen saa äänestää kirkollisvaaleissa, joissa valitaan luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon. Vaalit käydään neljän vuoden välein. Seuraavat vaalit ovat syksyllä 2022. Vaaleissa voivat asettua ehdolle yli 18-vuotiaat rippikoulun käyneet ja konfirmoidut seurakunnan jäsenet.  

Termi "sekalainen seurakunta" kuvaa hyvin todellisia seurakuntia. Jäseniä on vauvasta vaariin ja mielipiteitä yhtä monta kuin jäsentäkin. Siksi olisi tärkeää, että jäsenten koko kirjo näkyisi ja vaikuttaisi myös seurakunnan luottamuselimissä. 

Kirkkovaltuustolla on ylin päätösvalta

Kannuksen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan viroista, taloudesta ja toiminnasta. Viime kädessä esimerkiksi se, kuinka iso kirkollisveroprosentti meillä on, ketä valitaan seurakunnan virkoihin, paljonko hautapaikka maksaa ja kuinka paljon rahaa käytetään esimerkiksi kiinteistöjen remontteihin tai diakonia-avustuksiin, on valtuuston käsissä. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kirkkoneuvostoon ja eri työalojen johtokuntiin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii maallikko eli luottamushenkilö.

Kirkkovaltuusto 2019-2022:

Markku Heiniemi, Reetta Kolppanen, Timo Yli-Korpela, Kaisa Lukkarila, Jarkko Ylikangas, Raimo Ranta-Nilkku, Sonja Karppi, Eini Joensuu, Juha Sivula, Jari Orjala, Maija Huuki-Anthopoulou, Sari Kukkohovi, Veli-Pekka Koskela, Jorma Ronkainen, Eero Pihlajaniemi, Sirkka Juusela-Pekkarinen, Seija Tullila, Henna Poikola ja Marko Koivumaa

Kirkkoneuvosto valmistelee esitykset kirkkovaltuustolle

Kannuksen seurakunnan kirkkoneuvostossa on 12 kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. Monet neuvoston jäsenet kuuluvat myös valtuustoon. Neuvostossa on hyvä olla eri alojen asiantuntijoita, sillä neuvosto valmistelee asiat, joista valtuusto päättää. Neuvosto myös valitsee jäsenistään taloudellisen jaoston. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkoneuvosto 2021-2022: 

Sakari Typpö, pj. 1.1.2022-              
Maija Huuki-Anthopoulou varapj. varalla Anu Aitta
Reetta Kolppanen varalla Tuija Saralampi
Kaisa Lukkarila varalla Henna Poikola
Eini Joensuu varalla Marko Koivumaa
Jari Orjala varalla Jarkko Ylikangas
Sari Kukkohovi varalla Raija Ahonen
Jorma Ronkainen varalla Eero Pihlajaniemi
Seija Tullila varalla Markku Heiniemi
Timo Yli-Korpela varalla Marika Junttila
Raimo Ranta-Nilkku varalla Juha Sivula
Sirkka Juusela-Pekkarinen varalla Taisto Liedes

 

Taloudellinen jaosto 2021-2022: 

Maija Huuki-Anthopoulou, puheenjohtaja
Reetta Kolppanen, jäsen
Sari Kukkohovi, jäsen
Jari Orjala, jäsen

Raimo Ranta-Nilkku, jäsen

Tarkastustoimikunta 2021-2022:  

Kaisa Lukkarila, puheenjohtaja
Timo Isohanni
Ali Kattilakoski
Tuija Saralampi

Johtokunnat suunnittelevat ja toteuttavat seurakunnan toimintaa

Kirkkovaltuusto valitsee jumalanpalvelus- ja musiikkityön, diakoniatyön, lähetystyön ja kasvatustyön johtokunnat kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntien tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa näiden työalojen toimintaa. Johtokunnissa mm. valmistellaan talous- ja toimintasuunnitelmat sekä toimintakertomukset viranhaltijan johdolla työaloille. Valmistelun jälkeen esitykset menevät neuvostolle ja valtuustolle päätettäviksi. Johtokunnissa tehdään myös hyvin konkreettista ruohonjuuritason työtä. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta suunnittelee ja toteuttaa konsertteja ja jumalanpalvelusmusiikkia. Lähetystyön johtokunta järjestää myyjäisiä ja tapahtumia sekä esimerkiksi nuttukeräyksiä lähetyksen kohdemaihin. Diakoniatyön johtokunnan jäsenet tekevät syntymäpäiväkäyntejä iäkkäille seurakuntalaisille ja järjestävät myyjäisiä ja tapahtumia. Kasvatustyön johtokunta mm. suunnittelee ja toteuttaa lasten ja nuorten tapahtumia. 

Diakoniatyön johtokunta 2021-2022:

Nybacka Seija pj., Alanko Ritva, Hautala Leena, Heikkilä Eija, Kattilakoski Ali, Kokkonen Mika, Korhonen Hannu, Koskela Leena, Päivärinta Pirkko, Ranta-Nilkku Raimo, Tiikkainen Emmi, Ylikangas Eija, Ylikangas Jarkko, Ylikoski Antti, kirkkoneuvoston edustaja Eini Joensuu ja diakoniatyöstä vastaava pappi Sakari Typpö

Lähetystyön johtokunta 2021-2022:

Kurikkala Helena pj., Aro Katri, Heiniemi Markku, Juntunen Sari, Kallio Marko, Koivumaa Marko, Korhonen Pekka, Riutta Anne, Särkioja Anne, Välikangas Hillevi, kirkkoneuvoston edustaja Ronkainen Jorma ja lähetystyöstä vastaava teologi Kai Juvila.

Kasvatustyön johtokunta 2021-2022:

Aitta Anu pj., Koskinen Anu, Karppi Sonja, Rekilä Kaapo, Sivula Juha, Saunavaara Heikki, Päivärinta-Guinard Marika, varajäsenet Syrjälä Anu, Oravainen Niina, kirkkoneuvoston edustaja Sirkka Juusela-Pekkarinen ja kasvatustyöstä vastaava teologi Anne Vihanta

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta 2021-2022:

Karvonen Kyösti pj., Jokela Katariina, Ronkainen Jorma, Pajukoski Teija, Nurmimäki Riina, varajäsenet Oravainen Jukka, Kolppanen Airi, kirkkoneuvoston edustaja Kaisa Lukkarila ja jumalanpalvelus- ja musiikkityöstä vastaava kirkkomuusikko Johanna Koivumaa