Päätöksenteko Kannuksen seurakunnassa

 

 

Päätöksenteko ja hallinto

Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen. Äänestää saa vaalipäivänä 16 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat. Kannuksen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 vaaleilla valittua jäsentä.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, joten kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valtuusto on valinnut Sonja Karpin ja varapuheenjohtajaksi Hannele Ilolan.

Kirkkovaltuuston toimintaa ohjaa kirkkolaki, kirkkojärjestys sekä seurakunnan hallintosääntö.

Kannuksen seurakunnan kirkkovaltuusto:

Karppi Sonja, puheenjohtaja

Ilola Hannele, varapuheenjohtaja       

Ahmaoja Mikko                            

Isohanni Roosa                              

Joensuu Eini                                  

Kattilakoski Ali                             

Kivioja Katariina                           

Kolppanen Reetta                          

Koskela Veli-Pekka     

Liedes Niina                                               

Lukkarila Kaisa                             

Leppäkari Riikka

Mäki-Petäjä Harri                          

Orjala Jari                                      

Pihlajaniemi Eero                          

Ranta-Nilkku Raimo                     

Ronkainen Jorma                           

Tokola Reetta                                

Ylikangas Jarkko                           

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston tehtävät määritellään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä seurakunnan hallintosäännössä. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvostossa on 11 valittua jäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra Sakari Typpö. Varapuheenjohtajaksi kirkkovaltuusto on valinnut Veli-Pekka Koskelan ja hänen varajäsenekseen Ali Kattilakosken.

Kirkkoneuvoston kokoonpano, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsen                              Varajäsen

Ahmaoja Mikko             Koivumaa Marko

Joensuu Eini                  Ylikangas Jarkko

Kivioja Katariina            Tokola Reetta

Kolppanen Reetta         Leppäkari Riikka

Isohanni Roosa             Elina Lokasaari

Lukkarila Kaisa              Mäki-Petäjä Harri

Orjala Jari                      Hanni Eero

Pihlajaniemi Eero          Liedes Niina

Ranta-Nilkku Raimo     Jaakola Ritva

Ronkainen Jorma         Lahti Pirkko

 

Vastuuryhmät

Kannuksen seurakunnassa on 7 vastuuryhmää. Kirkkoneuvosto vahvistaa vastuuryhmän kokoonpanon työntekijöiden esityksen pohjalta ja vastuuryhmän toimikausi on kaksi vuotta. Vastuuryhmä toimii viranhaltijoiden apuna ja tukena työalan toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.  Vastuuryhmässä pyritään yhteiseen työnäkyyn ja -toimintaan.

Vastuuryhmät toimivat työaloilla työntekijöiden tukena ja yhteistyöverkostona. Ne eivät tee hallinnollisia päätöksiä, vaan keskittyvät työalojen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin työskennellen hyvinkin konkreettisten työalan asioiden kanssa. Vastuuryhmien kautta saadaan lisättyä ja vahvistettua seurakuntalaisten osallisuutta.

Vastuuryhmä voi tehdä esityksiä kirkkoneuvostolle ja sillä on oman työalansa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen tekemisessä keskeinen rooli.

Kannuksen seurakunnassa toimivat seuraavat vastuuryhmät:

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön vastuuryhmä

Nuorisotyön vastuuryhmä

Diakoniatyön ja kansainvälisen diakonian vastuuryhmä

Lähetystyön vastuuryhmä

Aikuistyön vastuuryhmä

Tiedotustyön vastuuryhmä

 

Vastuuryhmien jäsenet:

1. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä: Leena Yrjänä, Seppo Tastula, Riina Nurmimäki, Heli Huuki, Kyösti Karvonen ja Lassi Mäkelä, Kaisa Lukkarila kirkkoneuvoston edustajana, Johanna Koivumaa ja Sakari Typpö työntekijöinä.

 

2. Varhaiskasvatuksen ja perhetyön vastuuryhmä: Heli Tuorila, Mari Keskitalo, Maija Huusari, Siiri Kuusjärvi, Anna Tokola, Pirkko Linna, Kaisa Lukkarila ja Tapio Rekilä, Reetta Kolppanen kirkkoneuvoston edustajana, Minnamaria Rekilä ja Sari Alatalo työntekijöinä.

 

3. Nuorisotyön vastuuryhmä: Sonja Karppi, Arla Katila, Roosa Isohanni, Marjaana Ristola, Outi Oravainen, Marika Päivärinta-Guinard ja Kaapo Rekilä, Mikko Ahmaoja kirkkoneuvoston edustajana, Elina Yli-Jylhä työntekijänä.

 

4. Diakoniatyön ja kansainvälisen diakonian vastuuryhmä:  Seija Nybacka (puheenjohtaja), Ritva Alanko, Hannu Korhonen (KUA:n yhteyshenkilö), Ali Kattilakoski, Anja Törmä, Siiri Salonen ja Irma Eskola, Eini Joensuu kirkkoneuvoston edustajana, Ulla-Maija Karvonen (sihteeri) ja Sakari Typpö työntekijöinä.

 

5. Lähetystyön vastuuryhmä: Helena Kurikkala, Katri Aro, Markku Heiniemi, Sari Juntunen, Marko Koivumaa, Pekka Korhonen, Anne Riutta, Kirsi Kivelä, Pirkko Päivärinta ja Alma Pajukoski, Jari Orjala kirkkoneuvoston edustajana, Anna-Maija Korhonen työntekijänä.

 

6. Aikuistyön vastuuryhmä: Milla Koskinen, Vesa Koskinen, Niina Oravainen, Toni Katajalaakso, Raimo Ranta-Nilkku kirkkoneuvoston edustajana, Anne Vihanta työntekijänä.

 

7. Tiedotustyön vastuuryhmä: Outi Yli-Arvo, Jorma Ronkainen kirkkoneuvoston edustajana, Ruut Erkkilä ja Anne Vihanta työntekijöinä

Kannuksen seurakunnan strategia (hyväksytty kirkkovaltuussa 7.6.2022)