Ilmoittautuminen rippikouluun 2024

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan Kannuksen seurakunnan rippikouluun. Täytä lomake 2.10.2023 mennessä. Lisätietoja voit tarvittaessa kysyä lehtori Anne Vihannalta 044-2824513 tai anne.vihanta@evl.fi.

Valitse vaihtoehto
Leirin lisäksi rippikouluun kuuluu aloitustapahtuma sekä kerran kuukaudessa pidettävät teemapäivät.
Käyn leirin päivärippikouluna.
Valitse vaihtoehto
Nimi, puhelinnumero, @-osoite
Onko osallistujalla jokin fyysinen tai psyykkinen sairaus, allergia, yliherkkyys, erityisruokavalio tai lääkitys, erityispelko, hiljattain tapahtunut suuri elämänmuutos, unissakävelytaipumus tai jokin muu sellainen asia, joka rippikoulusta vastaavan tulisi tietää? Mikä? Millaiset oireet ja hoito?
Valitse vaihtoehto
Valitse vaihtoehto
Tapahtumissa saatetaan ottaa valokuvia. Saako osallistuja näkyä kuvissa, joita voidaan käyttää seurakunnan toimintaa esittelevissä tiedotteissa/ilmoituksissa tai seurakuntamme kotisivuilla internetissä? Tämä ei koske median ottamia kuvia omiin julkaisuihinsa.
Valitse vaihtoehto
Kuljetus hoidetaan sekä julkisilla kulkuneuvoilla että omin kyydein. Saako osallistujaa kuljettaa seurakunnan työntekijän tai vapaaehtoisen henkilöautolla?
Valitse vaihtoehto
Whatsapp-ryhmissä tiedotamme ryhmän aikatauluista ja kokoontumisista sekä mahdollisista muutoksista.
Tässä voit esittää rippikouluun liittyviä toiveita esim. ryhmästä tai kavereista, joita toivot samalle leirille (enintään kaksi kaveritoivetta).