Tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on informointivelvollisuus, eli rekisteröityjä on informoitava heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Kannuksen seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia. Lisätiedot henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä sekä henkilötietorekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Kannuksen seurakunnassa.