Ristiäiset eli kaste

"Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti."
Matt. 28:18-20

Kasteessa on kyse Jumalan rakkaudesta. Kasteessa lapsi otetaan Jumalan lapseksi ja seurakunnan ja kirkon jäseneksi. Ristiäisissä lapsen läheiset rukoilevat lapsen puolesta. Ristiäiset järjestetään yleensä kolmen kuukauden kuluessa vauvan syntymästä, mutta kastaa voidaan myöhemminkin - vaikka aikuisena.

Kaste on ainutkertainen lahja, eikä sitä tarvitse koskaan uusia. Jos kasteen lahja joutuu hukkaan ja usko sammuu, tarvitaan uudelleen kääntymistä Jumalan puoleen. Kaste kantaa koko elämän ajan - ja kuoleman rajan yli.

Lapsen nimi

Kun kastettava on vauva, liittyy ristiäisiin usein nimen antaminen lapselle. Vanhemmat päättävät lapsen nimen. Kasteen yhteydessä nimi on tärkeä. Kastettavaa puhutellaan nimeltä, että olisi aivan selvää, kuka saa sillä hetkellä omakseen Jumalan hyvän lahjan elämää ja ikuisuutta varten. Nimilaki määrittelee, millaisen nimen lapselle voi antaa. Nimilakiin kannattaa tutustua täällä varsinkin jos lapselle harkitaan erikoista nimeä.

Kummit

Kastettavalla täytyy olla vähintään yksi luterilaiseen kirkkoon kuuluva ja konfirmoitu kummi. Lisäksi voi olla kummeja, jotka kuuluvat johonkin muuhun luterilaisen kasteen eli lapsikasteen hyväksyvään kirkkokuntaan. Mihinkään kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuulumaton ei voi toimia virallisena kummina, mutta muuten häntä voidaan toki pyytää olemaan lapselle läheinen aikuinen. Kummeista tarvitaan rekisteröintiä varten nimi ja henkilötunnus. Ulkomaalaisista kummeista tarvitaan nimi, syntymäaika, kotiseurakunnan nimi, uskontokunta, paikkakunta ja maa. 

Parhaimmillaan kummi on lapselle turvallinen ja läheinen aikuinen, lapsen ystävä. Kummin tehtävään kuuluu myös olla vanhempien tukena lapsen kristillisessä kasvatuksessa. Käytännössä tämä voi olla vaikkapa seurakunnan toimintaan osallistumista yhdessä kummilapsen kanssa. Tärkeä kummin tehtävä on lapsen puolesta rukoileminen. Kummit toimivat myös kastetilaisuuden todistajina. Jos kummit eivät pääse paikalle, todistajiksi tarvitaan muita henkilöitä. Jos kastettavalle on vain yksi kummi, tulee vanhempien pyytää kasteen todistajaksi paikalle henkilö joka on oikeustoimikelpoinen, hänestä riittää nimi kastelomakkeen alareunaan merkinnällä kasteen todistaja.

Rekisteröinti-ilmoitus

Lapsen synnyttyä seurakunta lähettää vanhemmille rekisteröinti-ilmoituksen. Lapsi on rekisteröitävä kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Vanhemmat täyttävät lomakkeeseen lapsen tiedot. Pappi täyttää kastetta ja kummeja koskevat tiedot ja toimittaa lomakkeen rekisteröitäväksi.

Kastejuhlan järjestelyt

Papin varaaminen kastetta varten tapahtuu kirkkoherranvirastossa, p.  044 587 8630 ja osoite Valtakatu 13, 69100 Kannus. Kirkkoherranvirasto on auki ma-to klo 10-14. Ristiäiset voidaan järjestää kotona, kirkossa, muissa seurakunnan tiloissa tai missä tahansa tilaisuuteen sopivassa paikassa. Kastetoimitus on ilmainen.

Vauva tarvitsee kastemekon, jonka voi lainata myös seurakunnalta. Kastepöytää varten tarvitaan valkoinen liina, kastemalja, pieni liina vauvan pään kuivaamiseen, Raamattu ja valkoinen kynttilä. Pappi puolestaan tuo mukanaan kastekynttilän, joka sytytetään kastetoimituksen aikana.

Kasteen jälkeen lapsi saa kastetodistuksen ja kummit kummitodistukset. Kastetta seuraavana sunnuntaina kirkossa luetaan lapsen nimi, rukoillaan lapsen puolesta ja laitetaan kastelintu (jossa kirjoitettuna kastetun nimi ja kastepäivä) kastepuuhun. Kastelinnut lentävät kastettujen koteihin seuraavan vuoden loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina. 

Pappi ottaa yhteyttä vanhempiin ennen kastepäivää ja sopii käytännön asioista. 

 

 

 

Kastepuu ja linnut, joissa lasten nimet ja kastepäivät. Taustalla alttaritaulu.
Puusta valmistettu kastepuu, jonka oksilla on kastettujen lasten nimillä varustettuja kastelintuja.
Jaakko Huukin suunnittelema ja valmistama kastepuu.

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku