Avoinna kirkkoherran vakituinen kokopäiväinen virka, hakuaika päättyy 7.5.2021 klo 15

07.04.2021

 

Tietoa tehtävästä 

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Kannuksen seurakunnan kirkkoherran viran.

Kannuksen seurakunta on noin 4700 seurakuntalaisen yhteisö. Työntekijöitä seurakunnassa on kirkkoherran lisäksi 13. Toiminnaltaan seurakunta on aktiivinen ja työntekijät tekevät yhteistyötä yli työalarajojen. Yhteen hiileen puhaltamisen henki on työyhteisössämme vahva, ja seurakunta on luonteva toimija myös monissa alueellisissa verkostoissa. Seurakunnan toimintaedellytykset ovat hyvät, eikä tarvetta talouden sopeuttamistoimille ole.

Kannuksen seurakunnan kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Eduksi hakijoille katsotaan talouden ja hallinnon tuntemus sekä seurakunnan itsenäisen toiminnan ja yhteisöllisyyden arvostaminen.

Viran palkkaus sijoittuu hinnoitteluryhmään K20, peruspalkka 4103,23 €.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 6 kk vanha). Varsinainen hakemus kirjoitetaan sähköisessä hakulomakkeessa kenttään Vapaamuotoinen hakemus.

Hakuaika päättyy 7.5.2021 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta. Tuomiokapituli haastattelee virkaa hakeneet 27.5.2021.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Erkki Huuki, p. 044 282 4510 ja pappisasessori Heikki Nissinen, p. 0405445132. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

Avoimena lastenohjaajan kokoaikainen toimi, hakemukset liitteineen tulee jättää 29.4.2021 klo 14 mennessä

06.04.2021

 

Kannuksen seurakunnassa on avoinna

LASTENOHJAAJAN TOIMI

5.8.2021 alkaen.

Lastenohjaajan työ on laaja-alaista kirkon varhaiskasvatus- ja perhetyötä, johon kuuluu päiväkerhojen, perhekerhon, perhejumalanpalvelusten sekä muun lapsi- ja perhetyön suunnittelu ja toteutus. Lastenohjaajan toimi on kokoaikainen (työaika 38 h 15 min/viikko). Palkkaus on vaativuusryhmä 401:n mukainen.

Odotamme hakijalta soveltuvuutta tehtävään, kristillisen kasvatuksen lapsi- ja perhelähtöistä toteuttamista ja yhteistyökykyä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä erilaisten kasvatustahojen kanssa. Kirkon kasvatustyön ja seurakuntatyön tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavan tulee olla Suomen ev.-lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänellä tulee olla piispainkokouksen hyväksymä lapsi- ja perhetyön 180 op:n laajuinen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja) tai muu tehtävään soveltuva tutkinto (Kirkon säädöskokoelma, nro:t 137 ja 139). Tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika.

Hakemukset liitteineen tulee jättää 29.4.2021 klo 14 mennessä osoitteeseen anne.vihanta@evl.fi tai Kannuksen seurakunta/kirkkoneuvosto, Valtakatu 13, 69100 Kannus (aiheeksi/kuoreen merkintä ’lastenohjaaja’).

Tiedustelut: seurakuntalehtori Anne Vihanta, anne.vihanta@evl.fi, 044 282 4513 tai kirkkoherra Erkki Huuki, erkki.huuki@evl.fi, 044 282 4510