Uutislistaukseen

Lapset piirissä, teksti: Etsimme lastenohjaajaa Kannuksen seurakuntaan Etsimme lastenohjaajaa Kannuksen seurakuntaan

Etsimme lastenohjaajaa

26.1.2022 10.39

Kannuksen seurakuntaan etsitään lastenohjaajan sijaista kevätkaudeksi 2022. Myös alalle opiskelevat (lapsi- ja perhetyön opiskelijat, yhteisöpedagogit) huomioidaan.

Kannuksen seurakunnassa on haettavana

LASTENOHJAAJAN SIJAISUUS

Kannuksen seurakuntaan etsitään lastenohjaajan sijaista kevätkaudeksi 2022. Työ alkaa sopimuksen mukaan heti kun mahdollista.

Lastenohjaajan työ on laaja-alaista kirkon varhaiskasvatus- ja perhetyötä, johon kuuluu päiväkerhojen, perhekerhon, perhejumalanpalvelusten sekä muun lapsi- ja perhetyön suunnittelu ja toteutus. Lastenohjaajan toimen sijaisuus on kokoaikainen (38h 15min./ viikko). Kelpoisuusehdot täyttävän palkkaus on vaativuusryhmä 401:n mukainen.

Odotamme hakijalta soveltuvuutta tehtävään, kristillisen kasvatuksen lapsi- ja perhelähtöistä toteuttamista ja yhteistyökykyä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä erilaisten kasvatustahojen kanssa. Kirkon kasvatustyön ja seurakuntatyön tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavan tulee olla Suomen ev.-lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänellä tulee olla piispainkokouksen hyväksymä lapsi- ja perhetyön 180 op:n laajuinen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja) tai muu tehtävään soveltuva tutkinto ja soveltuvuus alalle. Tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset + CV tulee jättää 11.2.2022 klo 14:ään mennessä osoitteeseen anne.vihanta@evl.fi tai Kannuksen seurakunta, Valtakatu 13, 69100 Kannus (aiheeksi/ kuoreen merkintä ’lastenohjaajan sijaisuus’).

Tiedustelut: seurakuntalehtori Anne Vihanta, anne.vihanta@evl.fi, 0442824513.