Uutislistaukseen

Lastenohjaajat pukeutuneina lampaiksi. Lastenohjaajat Mima ja Maija työssään.

Lastenohjaajan sijaisuus

26.11.2021 12.18

Kannuksen seurakuntaan etsitään lastenohjaajan sijaista vanhempainvapaan ajaksi. Sijaisuus alkaa tammikuussa ja kestää marraskuun lopulle saakka. 

Kannuksen seurakunnassa on haettavana

LASTENOHJAAJAN VANHEMPAINVAPAAN SIJAISUUS

24.1. -30.11.2022

Lastenohjaajan työ on laaja-alaista kirkon varhaiskasvatus- ja perhetyötä, johon kuuluu päiväkerhojen, perhekerhon, perhejumalanpalvelusten sekä muun lapsi- ja perhetyön suunnittelu ja toteutus. Lastenohjaajan toimen sijaisuus on kokoaikainen (38h 15min./ viikko). Kelpoisuusehdot täyttävän palkkaus on vaativuusryhmä 401:n mukainen.

Odotamme hakijalta soveltuvuutta tehtävään, kristillisen kasvatuksen lapsi- ja perhelähtöistä toteuttamista ja yhteistyökykyä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä erilaisten kasvatustahojen kanssa. Kirkon kasvatustyön ja seurakuntatyön tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavan tulee olla Suomen ev.-lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänellä tulee olla piispainkokouksen hyväksymä lapsi- ja perhetyön 180 op:n laajuinen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja) tai muu tehtävään soveltuva tutkinto ja soveltuvuus alalle. Tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset liitteineen tulee jättää 9.12.2021 klo 14:ään mennessä osoitteeseen anne.vihanta@evl.fi tai Kannuksen seurakunta, Valtakatu 13, 69100 Kannus (aiheeksi/ kuoreen merkintä ’lastenohjaajan sijaisuus’).

Tiedustelut: seurakuntalehtori Anne Vihanta, anne.vihanta@evl.fi, 0442824513.