uskottu toivottu rakastettu
#seurakuntavaalit suomen ev.lut.kirkko
logo
Seurakuntavaalit 2022

Mitkä vaalit?

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 367 seurakuntaan yhteensä lähes 8 000 uutta luottamushenkilöä. 

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Mistä luottamushenkilöt päättävät?

Tästä linkistä pääset vaalikoneeseen!

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?

Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotialla on äänioikeus. 

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, jäsenyys riittää. Kirkkoon liittymisen tulee olla rekisteröity 15.8.2022 mennessä. 

Äänestä sellaisena kuin olet – olet uskottu, toivottu ja rakastettu

Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja.

Tutustu vaalien teemoihin tästä.

 

Ketä voi äänestää?

 

 

Tärkeät päivämäärät

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!

Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022
Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11.00–20.00.

Seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä Kannuksen seurakunnan  kirkkovaltuuston vaalit 20.11.2022
Seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä kirkkovaltuuston vaalit 20.11.2022
Seurakuntavaalikeräyksen mainos

Ruut Erkkilä

Seurakuntavaalien yhteyshenkilö

Kannuksen seurakunta

Seurakuntasihteeri, kirkkoherranvirasto

ruut.erkkila@evl.fi

044 587 8630

Kuulutus seurakuntavaaleista

Kannuksen seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan Kannuksen seurakuntatalolla (Valtakatu 20) 20.11.2022 kello 11.00-20.00.

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.kannuksenseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kannus 3.10.2022

Kannuksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Osmo Tokola

 

Kuulutus Kannuksen seurakunnan ennakkoäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä pappilassa, Valtakatu 13, 69100 Kannus kello 9.00–18.00 (sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina).

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Ylikannuksen kyläkeskus, Ylikannuksentie 192, 69170 Yli-Kannus, Ti 8.11.2022 kello 11.00-12.00

Eskolan rukoushuone, Koulutie 8, 69150 Eskola, Ti 8.11.2022 kello 12.30-13.30

Terveyskeskuksen yleislääketieteellinen osasto, Lopotinkatu 2, 69100 Kannus, Ke 9.11.2022, kello 9.00-9.30

Kitinkoti, Joki-Annalankatu 6, 69100 Kannus, Ke 9.11.2022, kello 10.00-10.30

Puistola, Peltokatu 10, 69100 Kannus, Ke 9.11.2022, kello 11.00-11.30

Märsylän koulu, Märsyläntie 21, 69100 Kannus, ke 9.11.2022, kello 12.30-13.30

Roikolan koulu, Alaviirteentie 73, 69100 Kannus, ke 9.11.2022, kello 14.00-15.00

Välikannuksen seurojentalo, Himangantie 768, 69100 Kannus, to 10.11.2022, kello 11.00-12.00

Kannuksen lukio, Siltakatu 2, 69100 Kannus, to 10.11.2022, kello 12.30-13.30

KPEDU Kannuksen toimipaikka, Ollikkalankatu 3, 69100 Kannus, to 10.11.2022, kello 14.00-15.00

KitinVapari, Liikkuntatie 2, 69100 Kannus, to 10.11.2022, kello 17.00-19.00

K-Market Herkku, Siltakatu 6, 69100 Kannus, pe 11.11.2022, kello 17.00-19.00

S-Market, Tukkitie 6, 69100 Kannus, la 12.11.2022, kello 13.00-15.00

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 044 5878 630.

Kannus 15.09.2022

Kannuksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Osmo Tokola

 

ILMOITUS

Kannuksen seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 27.10.–20.11.2022 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite Valtakatu 13, 69100 Kannus.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina ma-to klo 10-14. Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kannus 3.10.2022

Kannuksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Osmo Tokola