Koronarajoitusten vaikutus ristiäisiin, häihin ja hautajaisiin

Keski-Pohjanmaan maakunnan alueen seurakunnat (Kokkolan rovastikunta)

Tekstiä päivitetty 5.1.2022

Noudatamme Länsi-Suomen AVI:n ja Soiten voimassa olevaa ohjeistusta kokoontumisrajoituksista, turvaväleistä ja muusta annetusta hygieniaohjeistukseta.

Kaste

Kastetilaisuudet pidetään kirkossa. Pappi käy etukäteen toimituskeskustelun kastettavan vanhempien/huoltajien kanssa, pappi on yhteydessä puhelimitse etukäteen vanhempiin ja sopii toimituskeskusteluna ajankohdan ja paikan. 

Vihkiminen

Tapahtuu kirkossa tai muussa morsiusparin toivomassa paikassa. Vihkiaikoja voi varata kirkkoherranvirastosta p. 044 587 8630. Pappi sopii vihkiparin kanssa toimituskeskusteluajan ja harjoittelun kirkossa ennen vihkitilaisuutta.

Hautaan siunaus

Hautaan siunaukset toimitetaan Mikaelin-kappelissa tai suoraan hadalla.  Kaikkien osallistujien tulee käytää hengityssuojainta, mikäli siihen ei ole terveydellistä estettä. Hautauksista sovitaan  puhelimitse p. 044 587 8630 tai sähköpostitse kannus(at)evl.fi tai yksittäinen henkilö paikan päällä kirkkoherranvirastossa. Pappi käy mahdollisuuksien mukaan puhelimitse tai pappilassa toimituskeskustelun omaisten kanssa. Seurakunnan tiloissa tapahtuvissa jumalanpalveluksissa ja toimituksissa osallistujamäärä voi olla enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Nämä rajoitukset ovat voimassa 5.1.2022 alkaen. 

Uskonnon harjoittamiseen liittyvät tilaisuudet

Kirkkojärjestyksen 2 luvun 1 §:n mukaan ”jumalanpalvelus on kaikille avoin.” Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan, joka järjestetään uskonnonharjoittamista varten (kokoontumislaki 2 §, 3 momentti), kuuluvat esimerkiksi hartaudet, rippikoulut, kristillisen kasvatuksen, diakonian ja lähetystyön ryhmämuotoinen toiminta sekä seurakuntien leirit.
Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan voi ottaa aluehallintovirastojen mahdollisista kokoontumisrajoituksista huolimatta enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Mikäli seurakunnan alueella ei ole kokoontumisrajoituksia, 1/3-periaatetta ei sovelleta.

Seurakunnan tiloja vuokrataan juhla- ja kokouskäyttöön. Seurakuntatalon pääkeittiö on remontissa ja pois käytöstä 31.1.2022 saakka. Seurakuntatalon puolella ei ole ruoanlaittomahdollisuutta remontin aikana.

Vuokraajat huolehtivat, että turvavälejä ja hygieniaohjeita noudatetaan Soiten alueen säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Tällä hetkellä yksityistilaisuuksien väkimäärää on rajoitettu sisätiloissa max. 20 henkilöön tai max 1/3 tilan hyväksyttävästä ennimmäisosallistuja määrästä, huolehditaan turvaväleistä yms. hyvgieniaohjeistuksesta. Ajankohtaisen tilanteen voi tarkistaa Soiten sivuilta.